eco Estrella
Konstancin
e-learning
UOKiK konferencja ICN
Dobry Klimat dla Rodziny
Centrum Nauki Kopernik Genesis
Politechnika Warszawska – identyfikacja wizualna
demosEuropa
The Copernicus Science Centre and ECSITE FREEDOM Conference
The National Health Program
Województwo Lubuskie
Have you got a PLan to return?
Polska 2030 Chancellery of the Prime Minister of Poland
Tatry National Park
Arctic Paper
French Institute in Warsaw
City of Pruszków
Danone

Politechnika Warszawska – identyfikacja wizualna
2012

Zadanie
Opracowanie identyfikacji wizualnej, wypracowanie materiałów graficznych o wysokim stopniu oryginalności, niepowtarzalnych i z wykorzystaniem unikalnych elementów graficznych. Do realizacji zadania zostaliśmy wybrani w trybie konkursu projektów.
           

Rozwiązanie:
Inspirowany nauką, techniką i architekturą żywy key visual, z założenia ma ulegać przekształceniom. Jego konstrukcja opiera się na prostopadłościennych formach, tworzących iluzję przestrzeni, wynikającą ze swobodnego przemieszczania i przenikania się poszczególnych elementów pokazanych w aksonometrycznych rzutach.

Visual jest dynamiczny i żywy, kolorowy i nowoczesny. Obraz wzorowany jest na sztuce współczesnej oraz języku wizualnym współczesności. Każdemu wydziałowi została przypisana indywidualna forma oraz paleta kolorów złożona z koloru wiodącego (wydziałowego) i kolorów dopełniających.

W ramach projektu opracowaliśmy materiały informacyjne i promocyjne oraz stronę www uczelni.

+48 601 225 291

Site Map