ecoEstrela
Konstancin
e-learning
UOKiK Konferencja ICN
Dobry Klimat dla Rodziny
Centrum Nauki Kopernik Projekt GENesis
Politechnika Warszawska
demosEUROPA
Centrum Nauki Kopernik i ECSITE<br>Konferencja FREEDOM
Narodowy Program Zdrowia
Województwo Lubuskie
Masz PLan na powrót?
Polska 2030 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Tatrzański Park Narodowy
Danone
Arctic Paper
Instytut Francuski w Warszawie
Urząd Miasta Pruszkowa

Politechnika Warszawska
2012

ZADANIE
Opracowanie identyfikacji wizualnej, wypracowanie materiałów graficznych o wysokim stopniu oryginalności, niepowtarzalnych i z wykorzystaniem unikalnych elementów graficznych.
           
ROZWIĄZANIE
Inspirowany nauką, techniką i architekturą key visual, z założenia ma ulegać przekształceniom. Jego konstrukcja opiera się na prostopadłościennych formach, tworzących iluzję przestrzeni, wynikającą ze swobodnego przemieszczania i przenikania się poszczególnych elementów pokazanych w aksonometrycznych rzutach.

Visual jest dynamiczny i żywy, utrzymany w języku wizualnym współczesności. Każdemu wydziałowi została przypisana indywidualna forma oraz paleta kolorów.

W ramach projektu opracowaliśmy materiały informacyjne i promocyjne oraz stronę www uczelni.

+48 601 225 291

Mapa strony