ecoEstrela
Konstancin
e-learning
UOKiK Konferencja ICN
Dobry Klimat dla Rodziny
Centrum Nauki Kopernik Projekt GENesis
Politechnika Warszawska
demosEUROPA
Centrum Nauki Kopernik i ECSITE<br>Konferencja FREEDOM
Narodowy Program Zdrowia
WojewĂłdztwo Lubuskie
Masz PLan na powrĂłt?
Polska 2030 Kancelaria Prezesa Rady MinistrĂłw
Tatrzański Park Narodowy
Danone
Arctic Paper
Instytut Francuski w Warszawie
UrzÄ…d Miasta Pruszkowa

Danone
2007

BRIEF
Projekt graficzny "Przeglądu działań CSR"


ROZWIÄ„ZANIE
StanÄ™liĹ›my przed zadaniem zaprezentowania olbrzymiej iloĹ›ci informacji, statystyk, wykresów, procesów, wypowiedzi pracowników w formie przystÄ™pnej i atrakcyjnej. PodzieliliĹ›my caĹ‚y materiaĹ‚ na kategorie nadajÄ…c im róĹĽne style graficzne - dziÄ™ki temu czytelnikowi zawsze Ĺ‚atwo jest siÄ™ zorientować, z jakim typem informacji ma do czynienia. Publikacja miaĹ‚a odzwierciedlać dwie zasadnicze dla Danone sprawy; to, ĹĽe jest on firmÄ… przyjaznÄ… otoczeniu i czĹ‚owiekowi oraz to, ĹĽe wypeĹ‚nianie tej misji dzieje siÄ™ caĹ‚y czas. Dlatego nadaliĹ›my PrzeglÄ…dowi formÄ™ notatnika roboczego peĹ‚nego odrÄ™cznych zapisków. Nudnej zazwyczaj infografice nadaliĹ›my "ludzkÄ… twarz" zastÄ™pujÄ…c typowe sĹ‚upki zabawnymi rysunkami.

+48 601 225 291

Mapa strony